Posty

Wyświetlanie postów z kwietnia 30, 2014

Woda nie tylko pomaga chudnąć!!

Obraz
Witaj,
Dzisiejszypostjaksamtytułwskazujebędziedotyczyłpiciawody.PrzedstawieCikilkaważnychdziałańizaletpiciawody.
Wodajestjednymznajlepszychnaturalnychproduktówmoczopędnych.Częstojesttak, żesetkicodziennychsprawopóźniaitłuminaturalnyuczuciepragnienia.
Wtrakciezdrowegoodchudzanianiedobórwodyjestnietylkotoksycznydlaorganizmu, alerównieżmożespowalniaćefektyutratywagi.
Dlaczego?
Wtrakcieodchudzaniaspalamytłuszczijednocześnieoczyszczamyorganizmztoksyn,którewydalanesązmoczem, jeślinerkisą"rozleniwione"niewydalategoczegonaszorganizmchcesiępozbyć.Jeślitoksynyniesąusuwaneregularnieprzezpracenerekwgórnejczęściukładupokarmowegoichakumulacjawdolnejczęściprędzej, czypóźniejdoprowadzidozatrzymaniautratywagi.
Brzmitotroszkęchaotycznie, więcprościejpiszącwydajesię, żeschudnąćznaczyspalitłuszcz, ale toniewszystkonależyspalićiusunąć.ImwięcejpijesztymlepiejpracująTwojenerkiiwydalająszkodliweuboczneproduktyprzemianymaterii.

Kiedynależnypicwodę?
Wtrakcieposiłku,gdypojawisięfizycznepragnienie,miedzyposi…